Xəbərlər

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA PROBASIYA İLƏ BAĞLI MAARİFLƏNDİRİCİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

2019-03-11

Əhalinin hüquqi maarifləndirilməsi, ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin mütəmadi məlumatlandırılması Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən daim diqqətdə saxlanılaraq həyata keçirilən islahatlar və yeniliklər geniş işıqlandırılır, nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri barədə kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə brifinqlər, seminar-müşavirələr, digər maarifləndirici tədbirlər təşkil olunur.

Martın 11-də Ədliyyə Akademiyasında Mətbuat Şurası ilə birgə "Probasiya xidmətinin yaradılması, qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda seminar keçirilib. 

 

HAKİMLƏR ÜÇÜN “PROBASİYA SAHƏSİNDƏ QANUNVERİCİLİYİN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ” MÖVZUSUNDA İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLİB

2019-03-07

Ədliyyə Akademiyasında hakimlər üçün “Probasiya sahəsində qanunvericiliyin tətbiqi məsələləri” mövzusunda ixtisasartırma kursu keçirilib.

16 hakimin iştirak etdiyi təlimdə Ali Məhkəmənin hakimlərinin və Ədliyyə Nazirliyi Probasiya xidmətinin rəis müavininin mühazirələri dinlənilib.

Keçirilmiş kursda probasiya institutunun anlayışı, məqsədi, bu sahədə xarici ölkələrin təcrübəsi, probasiyanın (cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prossesual məcburiyyət tədbirlərinin) tətbiqi əsasları və şərtləri, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası, onun tətbiqi və icrasının təşkili ilə bağlı məsələlər hakimlərin diqqətinə çatdırılıb. 

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASI DÖVLƏT QULLUĞUNA QƏBUL ÜZRƏ HAZIRLIQ KURSLARI TƏŞKİL EDİR

2019-03-05

Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası ödənişli əsaslarla dövlət qulluğuna (BA və BB vəzifə qrupları üzrə), ədliyyə və məhkəmə orqanlarına qəbul olunmaq istəyən namizədlər üçün hazırlıq kursları təşkil edir.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA PROBASİYA VƏ İCRA XİDMƏTLƏRİNİN ƏMƏKDAŞLARI ÜÇÜN “KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ” MÖVZUSUNDA TƏLİMLƏR KEÇİRİLİB

2019-03-05

Ədliyyə Akademiyasında mart ayının 4 və 5 tarixlərində Probasiya və İcra Xidmətlərinin əməkdaşları üçün “Korrupsiyaya qarşı mübarizə” mövzusunda təlim keçirilib.

Ümumilikdə 40 nəfər dinləyicinin iştirak etdiyi təlimdə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə və antikorrupsiya mədəniyyəti”, “Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydalarının tələbləri və bu Qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə və ədliyyə işçisinin fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınması” mövzuları üzrə mühazirələr iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. 

 

YERLİ İCRA VƏ PROBASİYA ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ REGİONAL ƏDLİYYƏ İDARƏLƏRİNİN ƏMƏKDAŞLARI ÜÇÜN ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA “KARGÜZARLIĞIN VƏ ARXİV İŞİNİN TƏŞKİLİ” MÖVZUSUNDA SEMİNAR-MÜŞAVİRƏ KEÇİRİLİB

2019-02-28

Cari ilin 28 fevral tarixində yerli icra və probasiya şöbələrinin və regional ədliyyə idarələrinin əməkdaşları üçün Ədliyyə Akademiyasında  “Kargüzarlığın və arxiv işinin təşkili” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib.