Xəbərlər

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA PROBASİYA VƏ İCRA XİDMƏTLƏRİNİN ƏMƏKDAŞLARI ÜÇÜN “KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ” MÖVZUSUNDA TƏLİMLƏR KEÇİRİLİB

2019-03-05

Ədliyyə Akademiyasında mart ayının 4 və 5 tarixlərində Probasiya və İcra Xidmətlərinin əməkdaşları üçün “Korrupsiyaya qarşı mübarizə” mövzusunda təlim keçirilib.

Ümumilikdə 40 nəfər dinləyicinin iştirak etdiyi təlimdə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə və antikorrupsiya mədəniyyəti”, “Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydalarının tələbləri və bu Qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə və ədliyyə işçisinin fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınması” mövzuları üzrə mühazirələr iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. 

 

YERLİ İCRA VƏ PROBASİYA ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ REGİONAL ƏDLİYYƏ İDARƏLƏRİNİN ƏMƏKDAŞLARI ÜÇÜN ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA “KARGÜZARLIĞIN VƏ ARXİV İŞİNİN TƏŞKİLİ” MÖVZUSUNDA SEMİNAR-MÜŞAVİRƏ KEÇİRİLİB

2019-02-28

Cari ilin 28 fevral tarixində yerli icra və probasiya şöbələrinin və regional ədliyyə idarələrinin əməkdaşları üçün Ədliyyə Akademiyasında  “Kargüzarlığın və arxiv işinin təşkili” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib. 

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA HAKİMLƏR ÜÇÜN İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLİB

2019-02-28

Cari ilin 28 fevral tarixində Ədliyyə Akademiyasında hakimlər üçün “İnsan alveri və əlaqədar cinayət işlərinə məhkəmə qaydasında baxılması” mövzusunda ixtisasartırma kursu keçirilib.

Birinci insatansiya və apellyasiya məhkəmələrindən olmaqla, ümumilikdə 18 nəfər hakimin iştirak etdiyi təlimdə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimlərinin təqdimatları dinləyicilərin diqqətinə çatdırılıb. 

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA XOCALI SOYQIRIMINA HƏSR OLUNMUŞ DƏYİRMİ MASA KEÇİRİLİB

2019-02-25

İki yüz ildən çox müddətdə təcavüzkar erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsi olan Xocalı soyqırımından 27 il ötür.

Fevralın 25-də Ədliyyə Akademiyasında Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümünə həsr olunmuş "Sülh və insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərin cəzalandırılması məsələləri" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

Nazirliyin və prokurorluğun aidiyyəti məsul şəxslərinin, hakimlərin, vəkillərin, Bakı Dövlət Universitetinin professor-müəllim heyətinin, tələbələrin və gənc hüquqşünasların iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masa Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. 

 

MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN “MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINA YÖNƏLMİŞ TƏDBİRLƏR” MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLİB

2019-02-22

Cari ilin 15 və 22 fevral tarixlərində Ədliyyə Akademiyasında məhkəmə aparatı işçiləri üçün  “Məhkəmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş tədbirlər” mövzusunda təlim keçirilib.Ümumilikdə 58 nəfər məhkəmə aparatı işçisinin iştirak etdiyi ixtisasartırma kursunda “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli Qanunu”,Avropa Şurası Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası (CEPEJ). CEPEJ alətlərinin və standartlarının anlayışı və onların məhkəmələrin səmərəli idarə edilməsində rolu”, , “Elektron məhkəmə informasiya sistemindən məhkəmələrdə səmərəli istifadə məsələləri”, “Dövlət qulluqçularının korrupsiyaya qarşı davranışı və maraqların toqquşması”  mövzuları üzrə mühazirələr dinləyicilərin diqqətinə çatdırılıb.