Xəbərlər

MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN GƏNCƏ ŞƏHƏRİNDƏ İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLMİŞDİR

2016-04-14

Məhkəmə aparatı işçiləri üçün 14 aprel 2016-cı il tarixdə Gəncə şəhəri, Nizami Rayon Məhkəməsində ixtisasartırma kursu keçirilmişdir. İxtisasartırma kursunda Kəlbəcər, Ağdam, Bərdə, Daşkəsən, Kəpəz, Nizami, Naftalan, Goranboy, Gədəbəy, Göy-gol, Xocalı, Qazax, Samux, Şəmkir, Tərtər, Tovuz, Ağstafa rayon məhkəmələrinin, ümumilikdə 36 nəfər, apartı işçiləri iştirak etmişlər. Məhkəmə aparatı işçilərinə ixtisasartırma kursunun tədris proqramına «Ədliyyə Naziriliyi və məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqəsi, məhkəmə orqanlarında statistik hesabatların əhəmiyyəti və tərtibatı xüsusiyyətləri», «Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət orqanlarında qulluqkeçmənin hüquqi əsasları», «Korrupsiya ilə mübarizənin hüquqi əsasları» və «İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları» barədə mövzular daxil edilmişdir.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ ELMİ KİTABXANASININ ELEKTRON RESURSLARI ZƏNGİNLƏŞİR

2016-03-14

 

Ədliyyə Akademiyasında həyata keçirilən ixtisasa buraxılış və ixtisasartırma kurslarının səmərəli təşkil edilməsi, Akademiyada təhsil alan müdavimlərin maarifləndirilməsini təmin etmək üçün onun Elmi kitabxanasının fəaliyyəti müasir dövrün tələblərinə uyğun təşkil edilməlidir. Tədris müəssisələrində kitabxanaların təşkil edilməsi Dövlət başçısı tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycanda kitabxana – informasiya sahəsinin inkişafına dair Dövlət Proqramı (2008-2013-cü illər)”, “Azərbaycan 2020:Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası” nda nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqramları rəhbər tutaraq son dövrlərdə Ədliyyə Akademiyasının Elmi kitabxanasında da əhəmiyyətli dönüş müşahidə olunur. Belə ki, kitabxana üçün yeni daha geniş otaqlar ayrılmış, Avropa İttifaqının “Azərbaycanda Ədliyyə sahəsində islahatlara dəstək”  layihəsinin maliyyə dəstəyi hesabına kitabxana təmir edilmiş və zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. Kitabxanada inventarizasiya keçirilmiş, bütün kitablar qeydə alınmış, lokal kompüter şəbəkə yaradılmış və yüksək sürətli internet təmin olunmuşdur.

 

 

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASI VƏ BƏLƏDİYYƏLƏRLƏ İŞ MƏRKƏZİ TƏRƏFİNDƏN ŞƏKİDƏ BƏLƏDİYYƏ ÜZVLƏRİ VƏ QULLUQÇULARI ÜÇÜN SEMİNAR-MÜŞAVİRƏ KEÇİRİLMİŞDİR

2016-03-12

Cari ilin 12 mart tarixində Ədliyyə Akademiyası və Bələdiyyələrlə iş mərkəzitərəfindən Şəki regional ədliyyə şöbəsində  Şəki, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarının bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları üçün seminar-müşavirə keçirilmişdir. Seminar-müşavirədə Ədliyyə Akademiyasının əməkdaşları tərəfindən Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korrupsiya hüquqpozmalarının qarşısının alınması, bələdiyyə qulluqçularının etik davranış məsələləri, əmək qanunvericiliyinin bəzi məsələlərivə Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyinin tətbiqi və bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi məsələləri mövzularında mühazirələr oxunmuş, iştirakçıların sualları cavablandırılmışdır.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA DÖVLƏT QULLUQÇULARININ XİDMƏTİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ QAYDALARININ TƏTBİQİ MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2016-03-11

Son dövrlərdə dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, bu məsələdə müasir beynəlxalq yanaşmaların tətbiqi dövlət orqanlarının diqqət mərkəzindədir. Belə ki,“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 30-1-ci maddəsinə müvafiq olaraq “Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 10 fevral 2014-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.Eyni zamanda “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” qanunun 17-ci maddəsinə əsasən ədliyyə orqanları işçilərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməlidir.

 

 

“Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” Qaydalarının dəqiq və dürüst icrası onun gələcəkdə ədliyyə orqanlarında tətbiq edilməsi və bu prosesdə yarana biləcək maneələrin aradan qaldırılması məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Dövlət Komissiyası ilə birgə 10-11 mart 2016-cı il tarixlərində ədliyyə orqanlarının kadr xidməti əməkdaşları üçün təlim keçirilmişdir.

 


 

MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİNİNPEŞƏKARLIQ SƏVİYYƏSİNİN ARTIRILMASI MƏQSƏDİLƏ MÜTƏMADİ İXTİSASARTIRMA KURSLARI KEÇİRİLİR

2016-03-11

 Son illərdə ölkəmizdə məhkəmə islahatları ilə bağlı ciddi addımlar atılmışdır. Ardıcıl surətdə aparılan bu islahatların əsas məqsədi məhkəmə hakimiyyətinin dövlət mexanizmində nüfuzlu və müstəqil bir təsisat kimi təşəkkül tapması, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, cinayət və mülki mühakimədə demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsi, peşəkar hakim korpusunun formalaşdırılması, məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi kimi nəticələrə nail olunmuşdur. Bu gün həmin məqsədlərdən irəli gələn əsas vəzifələr uğurla başa çatdırılmış, müvafiq qanunvericilik bazası beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış, yeni üçpilləli məhkəmə sistemi təsis edilmiş və peşəkar hakim korpusu formalaşdırılmışdır. Lakin cəmiyyətimizin iqtisadi və sosial həyatının sürətli inkişafı məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi işini daim gündəmdə saxlayır.