Xəbərlər

BƏLƏDİYYƏ ÜZVLƏRİ VƏ QULLUQÇULARININ HÜQUQİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ MƏQSƏDİLƏ TƏDRİS KURSLARI KEÇİRİLİB

2019-02-21

Ədliyyə Akademiyası və Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 18 fevral tarixində Ədliyyə Akademiyasında, 21 fevral tarixində isə Şirvan regional ədliyyə idarəsində bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qulluqçularının hüquqi  maarifləndirilməsi məqsədilə tədris kursu keçirilib. 

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ VƏ BEYNƏLXALQ MİQRASİYA TƏŞKİLATININ BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ TƏLİMÇİLƏRİN TƏLİMİ KEÇİRİLİB

2019-02-08

Cari ilin 5-8 fevral tarixlərində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Ədliyyə Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Çirkli pulların yuyulması” mövzusunda təlimçilər üçün təlim keçirilib.

Hakimlər, vəkillər, prokurorluq orqanlarının və Ədliyyə Akademiyasının əməkdaşları olmaqla, ümumilikdə 18 nəfərin iştirak etdiyi təlimdə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının beynəlxalq eksperti və Maliyyə Monitorinq Xidmətinin Hüquq Departamentinin nümayəndəsinin təqdimatları dinlənildi. 

 

BƏLƏDİYYƏ ÜZVLƏRİ VƏ QULLUQÇULARININ HÜQUQİ MAARİFLƏNDİRMƏSİ MƏQSƏDİLƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA TƏDRİS KURSU KEÇİRİLİB

2019-01-25

 Bakı şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən bələdiyyə üzvləri və qulluqçularının hüquqi maarifləndirilməsi məqsədilə cari ilin 25 yanvar tarixində Ədliyyə Akademiyasında tədris kursu keçirilib.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN “MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINA YÖNƏLMİŞ TƏDBİRLƏR” MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN TƏLİM BARƏDƏ

2019-01-25

 

Cari ilin 25 yanvar tarixində Ədliyyə Akademiyasında məhkəmə aparatı işçiləri üçün “Məhkəmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş tədbirlər” mövzusunda təlim keçirilib.

Məhkəmə aparatı işçiləri üçün keçirilən təlimin proqramına uyğun olaraq  “Avropa Şurası Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası (CEPEJ). CEPEJ alətlərinin və standartlarının anlayışı və onların məhkəmələrin səmərəli idarə edilməsində rolu”, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli Qanunu”, “Elektron məhkəmə informasiya sistemindən məhkəmələrdə səmərəli istifadə məsələləri”, “Dövlət qulluqçularının korrupsiyaya qarşı davranışı və maraqların toqquşması” kimi mövzular dinləyicilərin diqqətinə çatdırlıb. 

 

BDU-NUN HÜQUQ FAKÜLTƏSİNİN 90 İLLİK YUBİLEYİNDƏ FAKÜLTƏNİN ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI XÜSUSİ VURĞULANIB

2019-01-24

Bakı Dövlət Universitetində Hüquq fakültəsinin yaranmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq cəmiyyətə inteqrasiyası və hüquqi dövlət quruculuğunda hüquq elminin müasir inkişaf tendensiyaları” adlı beynəlxalq konfransın plenar iclası keçirilib. Tədbirdə mühüm dövlət strukturlarının, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri, xaricdən dəvət olunmuş qonaqlar, respublikanın tanınmış hüquqşünas alimləri, hakimlər, vəkillər və ziyalılar, Hüquq fakültəsinin keçmiş məzunları və tələbələr iştirak ediblər.