Xəbərlər

TÜRKİYƏNİN İSTANBUL ŞƏHƏRİNDƏ TÜRKİYƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ HÜQUQ TƏHSİLİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KONQRES KEÇİRİLMİŞDİR

2017-10-06

4-6  oktyabr 2017-ci il tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində Türkiyə Ədliyyə Akademiyasının təşkilatçılığı ilə Hüquq təhsili üzrə Beynəlxalq Konqres keçirilmişdir. Konqresin məqsədini hüquq təhsili sahəsində tədqiqatların aparılması, bu sahədə platformanın yaradılması, hüquq təhsilinin mühüm məqamlarının və əsalarının müəyyən edilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı və digər aktual məsələlər ətrafında təcrübə mübadiləsinin aparılması təşkil etmişdir.

 

Beynəlxalq konqresdə bir çox ölkələrdən olan alimlər, praktiki hüquqşünaslar və hakimlər, həmçinin bir sıra xarici ekspertlər iştirak etmişdir. Konqresdə Ədliyyə Akademiyası da tərəfindən təmsil edilmişdir.

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVLƏRİ ÜÇÜN NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNDƏ TƏLİM KEÇİRİLİB

2017-10-06

Ədliyyə Akademiyası və Avropa Şurası “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun tətbiqi” adlı layihənin icrası ilə əlaqədar Bakı şəhəri və regionlarda silsilə təlimlər həyata keçirilir.

 

Oktyabrın 5-6-da  Naxçıvan Muxtar Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvləri üçün “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsi (Ədalətli məhkəmə araşıdırması hüququ) mövzusunda Naxçıvan şəhərində iki günlük təlim keçirilib.

 

İCRA MƏMURLARI VƏ REGİONAL ƏDLİYYƏ İDARƏLƏRİNİN ƏMƏKDAŞLARI ÜÇÜN İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLİB

2017-10-02

Oktyabrın 2-də icra məmurları və regional ədliyyə idarələrinin əməkdaşları üçün Ədliyyə Akademiyasında “Korrupsiyaya qarşı mübarizə” mövzusunda ixtisasartırma kursu keçirilmişdir.

 

HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ BEYNƏLXALQ EKSPERTLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ TƏDBİR KEÇİRİLİB

2017-09-29

Hakimliyə namizədlərin ilkin uzunmüddətli tədris kursunun proqramına da “Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti” mövzusu daxil edilmişdir. Avropa Şurasının dəstəyi ilə cari ilin 28-29 sentyabr tarixlərində hakimliyə namizədlər üçün “Hüquqi Şəxslərin Korporativ Cinayət Məsuliyyəti” mövzusunda seminar keçirilmişdir.Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd hakimliyə namizədləri beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, korporativ cinayət məsuliyyəti hallarına dair əsas anlayışlarla tanış etməkdir.

 

 

Seminar “Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə və onun qarşısının alınması sahəsində bacarıqların artırılması” layihəsi çərçivəsində təşkil edilmişdir. Layihə 2015-ci ildən Avropa Şurası və Avropa İttifaqının Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq (YİT) Proqramı çərçivəsində icra olunur. Layihənin əsas məqsədi korrupsiya ilə mübarizə və onun qarşısının alınmasına yönəlmiş institusional islahalatların icrası vasitəsilə demokratiyanın və hüququn aliliyinə töhfə verməkdir. Bu məqsədlə korrupsiya ilə mübarizə və onun qarşısının alınması üçün institusional bacarıqların artırılması istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.

 

SUMQAYIT ŞƏHƏRİNDƏ VƏKİLLƏR ÜÇÜN TƏLİM

2017-09-29

Ədliyyə Akademiyası tərəfindən Avropa Şurasının Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planı əsasında həyata keçirilən "Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun tətbiqi" adlı layihənin icrası çərçivəsində paytaxtda və regionlarda silsilə təlimlər təşkil olunur.

 

 

Sentyabrın 28-29-da Sumqayıt şəhərində vəkillər üçün "Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci maddəsi (Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ) mövzusunda iki günlük  təlim keçirilib.