Xəbərlər

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA BEYNƏLXALQ EKSPERTLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2016-01-28

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Ədliyyə Akademiyası ilə birgə  “Azərbaycanda potensialların artırılması və texniki dəstək vasitəsilə insan alverinə qarşı mübarizənin səmərəliliyi üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsi” layihəsini həyata keçirir.Layihə çərçivəsində prokurorlar, hakimlər və hakimliyə namizədlər üçün insan alveri ilə mübarizə üzrə kurrikulumların hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

Qeyd edilən layihənin həyata keçirilməsi məqsədilə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) tərəfindən cari ilin 25-28 yanvar tarixlərində Ədliyyə Akademiyasında insan alveri ilə mübarizə sahəsində təlimçilər üçün seminar təşkil edilmişdir.


 

20 YANVAR FACİƏSİNİN İYİRMİ ALTINCI İLDÖNÜMÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ TƏDBİR KEÇİRİLMİŞDİR

2016-01-20

20 Yanvar faciəsinin iyirmi altıncı ildönümü respublikanın digər idarə və təşkilatlarında olduğu kimi Ədliyyə Akademiyasında da qeyd edilmişdir.

 

 

Faciənin ildönümünü qeyd etmək üçün Ədliyyə Akademiyası kollektivinin iştirakı ilə tədbir keçirilmişdir.


 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA TƏLİMÇİLƏRİN TƏLİMİ LAYİHƏLƏRİ ÖZ NƏTİCƏLƏRİNİ VERİR

2015-10-15

Ədliyyə Akademiyasında keçirilən hakimlərin ixtisasartırma kurslarında təcrübi məsələlərin tədrisinə xüsusilə diqqət yetirir.

 

 

Bu məqsədlə Ədliyyə Akademiyasında keçirilən ixtisasartırma və ixtisasa buraxılış kurslarının müəllimləri (təlimçiləri) əsasən təcrübi əməkdaşlar sıralarından seçilir. Bu seçim meyarı keçirilən dərsləri daha  maraqlı edir  və ən əsası təcrübi baxımdan əhəmiyyətini artırır.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA AVROPA İNSAN HÜQUQLARI KONVENSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİNƏ XÜSUSİ DİQQƏT ETDİRİLİR

2015-10-08

Ədliyyə Akademiyası Avropa Şurasının 2014-2016-cı illər  Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının bir hissəsi olan “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun tətbiqi” adlı  Layihənin icrasını davam etdirir. Layihə çərçivəsində 2015-ci ildə hakimlər, vəkillər, Ədliyyə Akademiyasının müəllim heyəti və digər Praktik hüquqşünaslar üçün Təlimçilər üçün Təlimlərin (ToT) keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Keçirilən təlimlər nəticəsində 60 nəfər iştirakçıdan 40 nəfər təlimçi seçilmişdir. Seçilən təlimçilərə may-oktyabr ayları ərzində 4 seminar təşkil edilmişdir. Seminarlarda təlimçilər “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası” sahəsində biliklərini, habelə pedoqoji təcrübələrini dərinləşdirmişlər.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PROKURORLUQ ORQANLARINA İLK DƏFƏ QULLUĞA QƏBUL EDİLƏN NAMİZƏDLƏRİN PEŞƏ FƏALİYYƏTİNƏ BURAXILIŞI MƏQSƏDİLƏ İCBARİ TƏLİM KURSU BAŞLAMIŞDIR

2015-08-27

27.08.2015-ci il tarixdə Ədliyyə Akademiyasında Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarına ilk dəfə qulluğa qəbul edilən 25 nəfər namizədin peşə fəaliyyətinə buraxılması məqsədilə icbari təlimin başlanması ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir.

 

Tədbirdə Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsini icra edən E. Xələfov, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Kadrlar idarəsinin rəisi N.Rəcəbov və  Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin rəhbəri, Ədliyyə Akademiyasının Prokurorluq fəaliyyəti üzrə peşəyə buraxılış fakültəsinin dekan əvəzi N. Bayramov namizədlər qarşısında çıxış etmişlər.