AVROPA İTTİFAQI-AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏ, AZADLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK, İNSAN HÜQUQLARI VƏ DEMOKRATİYA MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ ALT KOMİTƏSİNİN İCLASI KEÇİRİLİB

 

2021-04-28

Bakı, 27 aprel, AZƏRTACAprelin 26-27-də Bakıda Avropa İttifaqı (Aİ) - Azərbaycan Ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik, insan hüquqları və demokratiya məsələləri üzrə Alt Komitəsinin 9-cu iclası keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC -a bildiriblər ki, iclasa Azərbaycan tərəfindən xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmməd-Quliyev, Aİ tərəfindən isə Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələri ilə ikitərəfli münasibətlər şöbəsinin müdiri Riçard Tibbels həmsədrlik ediblər.

 

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN RƏHBƏRLİYİ İLƏ APARILAN MÜTƏRƏQQİ İSLAHATLAR MƏHKƏMƏ-HÜQUQ SİSTEMİNİ RƏQƏMSAL ÇAĞIRIŞLARA UYĞUN TƏKMİLLƏŞDİRİR

 

2021-04-28

 Bakı, 28 aprel, AZƏRTACBu günlərdə hüquq sisteminin rəqəmsal texnologiyalar əsasında inkişafına, bu sahədə müasir çağırışlara həsr olunmuş “Daşkənd Hüquq Baharı” Beynəlxalq Forumu keçirilib. Forumun mövzusunun aktual və əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alaraq AZƏRTAC tədbirdə Azərbaycanı təmsil etmiş ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovdan müsahibə alıb. Müsahibəni təqdim edirik. – Hörmətli Fikrət müəllim, məlumat verdiyimiz kimi, bu yaxınlarda keçirilmiş “Daşkənd Hüquq Baharı” Beynəlxalq Forumu Dördüncü Sənaye İnqilabı dövründə hüquqa baxış mövzusuna həsr olunub.

 

Xəbərlər

AVROPA ŞURASI VƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ “PULSUZ HÜQUQİ YARDIMIN TƏŞKİLİ VƏ MÜASİR HÜQUQİ MAARİFLƏNDİRMƏ ALƏTLƏRİNİN TƏTBİQİ” MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-07

Cari ilin 7 mart tarixində Şirvan regional ədliyyə şöbəsində Avropa Şurası və Avropa İttifaqı tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində həyata keçirilən “Azərbaycanda məhkəmələrin səmərəliliyinin artırılmasına, hakimlərin təliminin təkmilləşdirilməsinə və məhkəmələrdə özünü-idarəetməyə dəstək” layihəsi çərçivəsində “Pulsuz hüquqi yardımın təşkili və müasir hüquqi maarifləndirmə alətlərinin tətbiqi” mövzusunda təlim keçirilmişdir.

 

Keçirilmiş təlimdə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin ədliyyə sahəsində texniki yardım layihəsinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Pamela Fahey, Avropa Şurasının beynəlxalq eksperti Margus Sarapuu, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Hafiz Həsənov, Ədliyyə Nazirliyinin Təşkilat-Nəzarət Baş İdarəsinin aparıcı məsləhətçisi Abdulla Abdullayev, Şirvan, Sumqayıt, Lənkəran regional ədliyyə şöbələrinin nümayəndələri və Ədliyyə Akademiyası baş məsləhətçisi Qalib Məmmədov iştirak etmişdir.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA İCRA MƏMURLARI ÜÇÜN “İCRA İŞİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ” MÖVZUSUNDA İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-03

İcra məmurları üçün 01-03.03.2017-ci il tarixlərində Ədliyyə Akademiyasında ixtisasartırma kursu keçirilmişdir.

 

İxtisasartırma kursu tədris proqramına uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Tədris proqramına uyğun olaraq “İcra işinin təkmilləşdirilməsi və statistik hesabatların tərtibi”, “Əmlakın siyahıya alınması və ya üzərinə həbs qoyulması zamanı icra məmurları tərəfindən aparılan sənədləşmənin keyfiyyəti ilə CM-nin 303-cü maddəsi üzrə aparılan cinayət təqibi arasında qarşılıqlı əlaqə”, “Məhkəmələrin müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının təmin edilməsi haqqında Təlimatın tələbləri”, “İcra sənədi üzrə işdə iştirak edən şəxslərə münasibətdə icra məmurunun hüquq və vəzifələri”, “Azərbaycan Respublikası icra qanunvericiliyində son illərdə edilmiş edilmiş dəyişikliklər və onların mahiyyəti”, “İcra məmurları tərəfindən yol verilən xarakterik nöqsanlar və onların aradan qaldırılması üzrə görülən tədbirlər”, “Probasiya (azadlıqdan məhrumetməyə alternativ sanksiyaların tətbiqi)”, “Avropa İnsan hüquqları Məhkəməsinin məhkəmə qərarlarının icrası məsələsinə Avropa Konvensiyası baxımından münasibəti” mövzularında mühazirələr tədris edilmişdir.

 

“AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINA DAİR” TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-01

“AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTİRİLMASINA, HAKİMLƏRİN TƏLİMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ VƏ MƏHKƏMƏLƏRDƏ ÖZÜNÜ-İDARƏETMƏYƏ DƏSTƏK” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ “MÜASİR STATİSTİK TƏHLİL ALƏTLƏRİNİN TƏTBİQİNƏ VƏ TƏQDİMAT BACARIQLARININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNƏ DAİR” TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

Cari ilin 27 fevral – 1 mart tarixlərində AŞ/Aİ Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində həyata keçirilən “Proqramlar üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsində” “Azərbaycanda məhkəmələrin səmərəliliyinin artırılmasına, hakimlərin təliminin təkmilləşdirilməsinə və məhkəmələrdə özünü-idarəetməyə dəstək” layihəsi ilə əlaqədar “Müasir statistik təhlil alətlərinin tətbiqinə və təqdimat bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə dair” təlim keçirilmişdir.

 

Keçirilmiş təlimdə Ədliyyə Nazirliyinin, Məhkəmə Hüquq Şurasının, Ədliyyə Akademiyasının, Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin, ASAN Xidmətin əməkdaşları iştirak etmişdir.

 

BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏ MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN “MƏHKƏMƏLƏRDƏ İDARƏETMƏNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI” MÖVZUSUNDA VİDEOKONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-01

1 mart 2017-ci il  tarixdə Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsində məhkəmə aparatı işçiləri üçün “Məhkəmələrdə idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması” mövzusunda  ixtisasartırma kursu keçirilmişdir. Eyni zamanda Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid məhkəmələrdə çalışan məhkəmə aparatı işçiləri Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsində həmin kursa video konfrans vasitəsilə distant formada cəlb olunmuşlar.

 

Tədbirin açılışında Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsini icra edən Elçin Xələfov və Yasamal Rayon Məhkəməsinin sədri Ələddin Cəfərov Yasamal Rayon Məhkəməsindən və Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin sədri Əli Tağıyev Nizami Rayon Məhkəməsindən tədbirə qatılaraq dinləyiciləri salamlamış və video konfrans vasitəsilə dərslərin keçirilməsini mütərəqqi  hadisə kimi qiymətləndirmişlər.Bildirmişdir ki, Akademiya tərəfindən distant təhsilin bu formasından yeni istifadə edilməyə başlanılmış və dinləyicilərin marağına səbəb olmuşdur.Təhsilin bu formasından gələcəkdə də geniş istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.

 

“MƏHKƏMƏLƏRDƏ İDARƏETMƏNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI” MÖVZUSUNDA HAKİMLƏR ÜÇÜN TƏDRİS KURSU KEÇİRİLMİŞDİR

2017-02-28

Cari ilin 28 fevral tarixində Ədliyyə Akademiyası və Avropa Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Ədliyyə Akademiyasında hakimlər üçün “Məhkəmələrdə idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması” mövzusunda tədris kursu keçirilmişdir.

 

Keçirilmiş kursda 21 hakim iştirak etmişdir.