Xəbərlər

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA İCRA MƏMURLARI ÜÇÜN “YUVENAL ƏDLİYYƏ” MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2017-04-21

Son dövrlərdə ölkəmizdə yetkinlik yaşına çatmayanların ədalət mühakiməsinə çatımlılığı, yetkinlik yaşına çatmayanların əmək və mənzil hüquqlarının müdafiəsi, yeniyetmələrin cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən, həmçinin müxtəlif icra hərəkətlərinin həyata keçirilməsi zamanı  onların hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi, psixoloji aspektlərin nəzərə alınması, diqqət mərkəzində saxlanılır. Bununla əlaqədar olaraq Ədliyyə Akademiyasında 17.04.2015-ci il tarixdən  21.04.2017-ci il tarixədək  “Yuvenal ədliyyə” mövzusunda icra məmurları üçün növbəti təlim keçirilmişdir.

 

AVROPA ŞURASININ 2014-2016-CI İLLƏR AZƏRBAYCAN ÜÇÜN FƏALİYYƏT PLANININ BİR HİSSƏSİ OLAN “AVROPA İNSAN HÜQUQLARI KONVENSİYASI VƏ AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİNİN PRESEDENT HÜQUQUNUN TƏTBİQİ” ADLI LAYIHƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ VƏKİLLƏR ÜÇÜN TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2017-04-21

Ədliyyə Akademiyası və Avropa Şurası 2014-2016-cı illər  Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının bir hissəsi olan “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun tətbiqi” adlı yeni Layihənin icrası ilə əlaqədar Bakı şəhəri və regionlarda silsilə təlimlər həyata keçirilir.

 

Bununla əlaqədar olaraq, Avropa Şurasının (AŞ) Azərbaycandakı ofisi Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edərək, Ədliyyə Akademiyası ilə əməkdaşlıqda Vəkillər Kollegiyasınin üzvləri üçün  20-21 aprel 2017-ci il tarixdə Bakı şəhərində vəkillər üçün  “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi (İşgəncələrin qadağan olunması) və 5-ci maddə (Azadlıq və toxunulmazlıq hüququ) mövzusunda iki günlük  təlim keçiriləcəyi bildirilmişdir. Təlimə Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının 41 üzvü cəlb edilmişdir. Təlim proqramında nəzərdə tutulmuş mövzuların tədrisi Avropa Şurasının beynəlxalq eksperti xanım Lilian Apostol və bu layihə çərçivəsində keçirilmiş təlimçilər üçün təlim proqramının iştirakçıları Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvləri tərəfindən həyata keçirilmişdir.

 

BƏLƏDİYYƏLƏRİN HÜQUQİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN ARDICIL TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR

2017-04-20

Ədliyyə Akademiyası Bakı şəhəri və Abşeron rayonu üzrə bələdiyyə üzvləri və qulluqçularının hüquqi maarifləndirilməsi məqsədilə cari ilin aprel ayının 13-14 və 19-20-də Bakı şəhərində, 3-4–də Vergilər Nazirliyi ilə Ədliyyə Nazirliyinin qarşılıqlı əməkdaşlığı çərçivəsində, Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində, 6-da isə Şəki regional ədliyyə idarəsi ilə birgə  Oğuz rayonunda  Şəki ,Oğuz və  Qəbələ  rayonlarının bələdiyyə üzvləri və qulluqçularının hüquqi  maarifləndirilməsi məqsədilə tədris kursları təşkil etmişdir.

 

MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN ŞİRVAN REGİONAL ƏDLİYYƏ İDARƏSİNDƏ İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLMİŞDİR

2017-04-18

Məhkəmə aparatı işçiləri üçün 18 aprel 2017-ci il tarixdə Şirvan regional ədliyyə idarəsində ixtisasartırma kursu keçirilmişdir. Məhkəmə aparatı işçilərinə ixtisasartırma kursunun keçirilməsi üçün  tədris proqramı hazırlanmış və həmin proqramda “İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi: Ümumi baxış,” “ Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun tətbiq dairəsi”, “Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ üzrə təqsirləndirilən şəxsin təminatları”  barədə mövzular nəzərdə tutulmuşdur

 

NOTARİAT SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR

2017-04-08

Aprelin 6-7-də Bakıda "Hilton" mehmanxanasında Ədliyyə Nazirliyinin, Rusiya Federal Notariat Palatasının və Almaniyanın Kil Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə "Xarici elementli vərəsəlik işlərində notariusların iştirakı" mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilib.


Tədbirdə Rusiya Federal Notariat Palatasının prezidenti Konstantin Korsik və bəzi regional palataların rəhbərləri, Kil Universitetinin alimləri, nazirliyin və Ədliyyə Akademiyasının nümayəndələri, üç ölkənin notariusları iştirak ediblər.