Xəbərlər

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI KONVENSİYASININ 13-CÜ MADDƏSİ İLƏ BİRGƏ GÖTÜRÜLMƏKLƏ KONVENSİYANIN 2-Cİ VƏ 3-CÜ MADDƏLƏRİ” MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-31

Cari ilin 30-31 mart tarixlərində “Park İnn” mehmanxanasında “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 13-cü maddəsi ilə birgə götürülməklə Konvensiyanın 2-ci və 3-cü maddələri” mövzusunda təlim keçirilmişdir.

 

Təlimin açılışında Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsini icra edən Elçin Xələfov və  Avropa Şurasının layihə icraçısı Vəfa Rövşənova çıxış etmişdir.

 

ƏDLİYYƏ ORQANLARINA QULLUĞA QƏBULLA BAĞLI NÖVBƏTİ AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİLİR

2017-03-17

Ədliyyə Nazirliyinin kadr korpusunun şəffaf üsullarla yüksək hazırlıqlı və zəruri peşə keyfiyyətlərinə malik yeni nəsil gənc mütəxəssislərlə komplektləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür.

 

Hazırda Müsabiqə Komissiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 dekabr 2007-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqənin və müsahibənin keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə"yə müvafiq olaraq növbəti açıq müsabiqə elan edilir.

 

İCRA MƏMURLARI ÜÇÜN “İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGIYALARININ MÜASİR İMKANLARI VƏ ƏDLİYYƏ ORQANLARINDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ” MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-17

İcra məmurları üçün 16-17.03.2017-ci il tarixlərində Qeydiyyat və notariat baş  idarəsində ixtisasartırma kursu keçirilmişdir.

 

AVROPA ŞURASI VƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ ŞİRVAN ŞƏHƏRİNDƏ “AVROPA İNSAN HÜQUQLARI KONVENSİYASI VƏ İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİNİN PRESEDENT HÜQUQUNUN TƏTBİQİ” ADLI LAYİHƏNİN İCRASI İLƏ BAĞLI VƏKİLLƏR ÜÇÜN KASKAD KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-17

Ədliyyə Akademiyası və Avropa Şurası 2014-2016-cı illər  Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının bir hissəsi olan “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun tətbiqi” adlı yeni Layihənin icrası ilə əlaqədar Bakı şəhəri və regionlarda silsilə təlimlər həyata keçirilir.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA İCRA MƏMURLARI ÜÇÜN “İCRA İŞİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ” MÖVZUSUNDA İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLMİŞDİR

2017-03-15

 İcra məmurları üçün 13-15.03.2017-ci il tarixlərində Ədliyyə Akademiyasında ixtisasartırma kursu keçirilmişdir.

Proqramda nəzərdə tutulmuş mövzuların tədrisi Ədliyyə Akademiyasının müəllimi, Ədliyyə Nazirliyinin İcra baş idarəsinin və Vergilər Nazirliyinin müvafiq əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmişdir.