Xəbərlər

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA HAKİMLƏR ÜÇÜN İXTİSASARTIRMA KURSLARI KEÇİRİLİR

2019-12-20

Ədliyyə Akademiyasında hakimlər üçün Mənzil Məcəlləsinin tətbiqinin bəzi məsələlərimövzusunda ixtisasartırma kursu keçirilib.

 

34 hakimin iştirak etdiyi kursda Ali Məhkəmənin və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimlərinin mühazirələri dinlənilib.

Kursda yaşayış sahəsinin təyinatının dəyişdirilməsi, onun yenidən planlaşdırılması və ya yenidən qurulması sahəsində yaranan mübahisələrə məhkəmədə baxılması xüsusiyyətləri, Mənzil-Tikinti Kooperativlərinin fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış mənzil mübahisələrinə baxılmasının xüsusiyyətləri, sosial kirayə müqaviləsi ilə verilən yaşayış sahələrinin hüquqi rejimi, yaşayış sahəsindən istifadə hüququ ilə bağlı yaranan məhkəmə mübahisələrində Mülki Məcəllənin və Mənzil Məcəlləsinin qarşılıqlı tətbiqi kimi məsələlər hakimlərin diqqətinə çatdırılıb.

 

MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN TƏLİM KEÇİRİLİB

2019-12-19

Ədliyyə Akademiyasında dekabr ayında Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid olan məhkəmələrin aparat işçiləri üçün  təlim keçirilib.

Təlim zamanı “Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizələrin qəbuledilənlik şərtləri və Konvensiyanın 6-cı maddəsi (ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ)” ,CEPEJ alətlərinə və metodologiyasına uyğun məhkəmə fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların tərtibi”, “Elektron məhkəmə” informasiya sistemindən məhkəmələrdə səmərəli istifadə məsələləri”  barədə mövzular tədris olunub.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ NÜMAYƏNDƏSİ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB

2019-12-18

Ötən günlərdə Ukrayna Milli Hakimlər Məktəbi və Avropa Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə "Hüquq təhsili vasitəsilə insan hüquqlarının müdafiəsi: ən yaxşı təcrübələr və standartların təkmilləşdirilməsi" adlı yüksək səviyyəli beynəlxalq konfrans keçirilib. Ukrayna Respublikasının Ali Məhkəməsində baş tutan tədbirdə Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsini icra edən Elçin Xələfov iştirak edib.

Konfransda Qərbi və Şərqi Avropanın bir sıra ölkələrindən hakimlərin tədrisini həyata keçirən qurumların nümayəndələri, Avropa Şurasının nümayəndələri və ekspertlər, hakim təlimçilər və alimlər də iştirak ediblər.

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ MƏLUMATI

2019-12-16

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası ali hüquq təhsili almış şəxslərin ixtisasları üzrə müəyyən vəzifələrə təyin edilmələri üçün peşə səviyyəsinin yüksəldilməsi, ədliyyə və prokurorluq orqanları işçilərinin, hakimlərin, digər hüquqşünasların peşə hazırlığının artırılması, habelə cəmiyyətin ixtisaslı hüquqşünas kadrlarına ehtiyacının təmin edilməsi üçün yaradılmış tədris-elm müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərir.

Ədliyyə Akademiyası aşağıda adları qeyd olunan baş müəllim və  müəllim vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

 

 

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ VƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ VİDEO-KONFRANS VASİTƏSİLƏ TƏLİM KEÇİRİLİB

2019-12-13

Son illərdə Ədliyyə Akademiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi arasında Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müxtəlif maddələri ilə bağlı video-konfransların keçirilməsi davamlı xarakter alıb. Ədliyyə Akademiyasında insan hüquqları və digər aktual mövzularda davamlı tədris tədbirləri, o cümlədən distant treninq formaları tətbiq olunmaqla video-konfrans vasitəsilə təlimlər təşkil olunur.

Cari ilin 13 dekabr tarixində Ədliyyə Akademiyasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Ədliyyə Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi (Mülkiyyət hüququ)” mövzusunda video-konfrans vasitəsilə təlim keçirilib.