Xəbərlər

BEYNƏLXALQ QIZIL XAÇ KOMİTƏSİ VƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ BİRGƏ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ HAKİMLƏR VƏ PROKURORLAR ÜÇÜN TƏLİM KEÇİRİLİBD

2019-05-03

2-3 may tarixlərində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Ədliyyə Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Ayrı-ayrı kateqoriyalara aid cinayətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri: Terrorizm cinayətləri beynəlxalq hüquq müstəvisində” mövzusunda hakimlər və prokurorlar üçün təlim keçirilib.

Təlimdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin başçısı Elena A. Sessera açılış nitqi ilə çıxış edib. 

 

ƏDLIYYƏ AKADEMIYASINDA ICRA MƏMURLARI ÜÇÜN TƏLIM KEÇIRILIB

2019-04-30

Ədliyyə Akademiyası və İcra baş idarəsinin  birgə  təşkilatçılığı ilə 30 aprel tarixində tarixdə icra məmurları üçün “Alimentin tutulması, uşaqla ünsiyyətdə olma və uşağın alınıb-verilməsi tələblərinə dair məhkəmə qərarlarının icrası işinin  təkmilləşdirilməsi” mövzusunda təlim keşirilib.

 

Tədris proqramına uyğun olaraq həyata keçirilən təlim zamanı  “Uşağın alınıb-verilməsi və uşaqla ünsiyyət tələbinə dair icra sənədlərinin icrası zamanı uşağın mənafeyinə zərər vurmadan icranın təmin ounması”, “Alimentin tutulması, uşaqla ünsiyyətdə olma və uşağın alınıb-verilməsi tələblərinə dair məhkəmə qərarlarının icrası zamanı icra məmurları tərəfindən yol verilən xarakterik nöqsanlar və onların aradan qaldırılması üzrə görülən tədbirlər”, “Alimentin tutulmasına dair icra sənədlərinin icrası qaydası” mövzuları üzrə mühazirələr dinləyicilərin diqqətinə çatdırılıb. Tədbirdə 25 nəfər icra məmuru iştirak edib.

 

ƏDLIYYƏ AKADEMIYASINDA MƏHKƏMƏ APARATI IŞÇILƏRI IXTISASARTIRMA KURSLARI KEÇIRILIB

2019-04-26

Ədliyyə Akademiyasında 18 və 26 aprel tarixlərində məhkəmə aparatı işçiləri üçün “Məhkəmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş tədbirlər” mövzusunda təlim keçirilib.

Ümumilikdə 57 nəfər məhkəmə aparatı işçisinin iştirak etdiyi təlimdə “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli Qanunu”, “Elektron məhkəmə informasiya sistemindən məhkəmələrdə səmərəli istifadə məsələləri”, “Məhkəmə aparatı işçilərinin məhkəmələrin idarə edilməsində rolu və onlar üçün nəzərdə tutulmuş davranış prinsipləri”  mövzuları üzrə mühazirələr dinləyicilərin diqqətinə çatdırılıb.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA VƏKİLLƏR ÜÇÜN “VƏKİLLƏRİN HÜQUQİ YAZI BACARIQLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ” MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLİB

2019-04-26

 26 aprel tarixində Ədliyyə Akademiyasında Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvləri üçün “Vəkillərin hüquqi yazı bacarıqlarının təkimilləşdirilməsi məsələləri” mövzusunda təlim keçirilib.

Ümumilikdə 26 nəfər vəkilin iştirak etdiyi təlimdə “Ayrı-ayrı sənəd növləri: tərtibatı və icra olunması”, “Vətəndaşların dövlət orqanlarına müraciətlərinin hüquqi tənzimlənməsi məsələləri”, “Hüquqi yazı texnikası” və “İddia ərizələrinin tərtibinin təcrübi məsələləri” mövzularında mühazirələr dinləyicilərin diqqətinə çatdırılıb.

 

BƏLƏDİYYƏLƏR ÜÇÜN HÜQUQİ MAARİFLƏNDİRİLMƏ KURSLARI KEÇİRİLİB

2019-04-25

Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası və Bələdiyyələrlə iş mərkəzi tərəfindən 18 aprel tarixində Bərdə rayonunda, 25 aprel tarixində Masallı rayonunda  bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qulluqçularının hüquqi maarifləndirilməsi məqsədilə tədris kursu təşkil edilib.

Ümumilikdə 83 nəfər dinləyicinin iştirakı ilə həyata ixtisasartırma kurslarında “Bələdiyyə mülkiyyəti, əmlak təminatı və mülkiyyət toxunulmazlığı. Bələdiyyə mülkiyyətinə dair Avropa Şurasının sənədləri”, “Strateji yol xəritəsinin icrasında bələdiyyələrin iştirakı”, “Bələdiyyə qulluğuna qəbulun müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi və bələdiyyə media münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsı”, “Bələdiyyələrdə arxiv işinin təşkili”, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə olunmasında qanunçuluğun təmin edilməsi, bələdiyyə torpaqlarının qiymətləndirilməsi”  mövzuları üzrə mühazirələr dinləyicilərin diqqətinə çatdırılıb.