Xəbərlər

AZƏRBAYCAN, GÜRCÜSTAN VƏ TÜRKİYƏ HAKİMLƏRİ VƏ VƏKİLLƏRİ ÜÇÜN ANKARA ŞƏHƏRİNDƏ REGİONAL SEMİNAR TƏŞKİL EDİLMİŞDİR

2016-03-04

2016-cı ilin 3-4 martında Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) təşkilatçılığı ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hakimləri və vəkilləri üçün Ankara şəhərində təşkil olunan “Mülki prosesin ən əsas prinsipləri səmərəli və ədalətli məhkəmə araşdırmasının açarı kimi” mövzusunda beynəlxalq dəyirmi masa keçirilmişdir.Azərbaycan heyəti bu tədbirdə Azərbaycan Respublikası Ali və Bakı Apellyasiya məhkəmələrinin hakimləri, Ədliyyə Akademiyasının və Vəkillər kollegiyasının nümayəndələrilə təmsil olunmuşdur.

 

 

Qeyd edilən  formatda regional seminarların keçirilməsi barədə qərar hər üç ölkənin Ədliyyə Akademiyalarının iştirakı ilə 2014-cü ilin noyabr ayının 29-30-da  Bakı şəhərində “Hakimlərin tədrisi ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması vasitəsi kimi” beynəlxalq konfransda qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilir. Birinci regional seminar 12-13 noyabr 2014-cü ildə Bakı şəhərində keçirilmiş və “Mülki prosesdə barışıq sazişi”  mövzusuna həsr edilmişdir.

 

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA BEYNƏLXALQ EKSPERTLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR

2016-01-28

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Ədliyyə Akademiyası ilə birgə  “Azərbaycanda potensialların artırılması və texniki dəstək vasitəsilə insan alverinə qarşı mübarizənin səmərəliliyi üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsi” layihəsini həyata keçirir.Layihə çərçivəsində prokurorlar, hakimlər və hakimliyə namizədlər üçün insan alveri ilə mübarizə üzrə kurrikulumların hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

Qeyd edilən layihənin həyata keçirilməsi məqsədilə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) tərəfindən cari ilin 25-28 yanvar tarixlərində Ədliyyə Akademiyasında insan alveri ilə mübarizə sahəsində təlimçilər üçün seminar təşkil edilmişdir.


 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA TƏLİMÇİLƏRİN TƏLİMİ LAYİHƏLƏRİ ÖZ NƏTİCƏLƏRİNİ VERİR

2015-10-15

Ədliyyə Akademiyasında keçirilən hakimlərin ixtisasartırma kurslarında təcrübi məsələlərin tədrisinə xüsusilə diqqət yetirir.

 

 

Bu məqsədlə Ədliyyə Akademiyasında keçirilən ixtisasartırma və ixtisasa buraxılış kurslarının müəllimləri (təlimçiləri) əsasən təcrübi əməkdaşlar sıralarından seçilir. Bu seçim meyarı keçirilən dərsləri daha  maraqlı edir  və ən əsası təcrübi baxımdan əhəmiyyətini artırır.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA AVROPA İNSAN HÜQUQLARI KONVENSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİNƏ XÜSUSİ DİQQƏT ETDİRİLİR

2015-10-08

Ədliyyə Akademiyası Avropa Şurasının 2014-2016-cı illər  Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının bir hissəsi olan “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun tətbiqi” adlı  Layihənin icrasını davam etdirir. Layihə çərçivəsində 2015-ci ildə hakimlər, vəkillər, Ədliyyə Akademiyasının müəllim heyəti və digər Praktik hüquqşünaslar üçün Təlimçilər üçün Təlimlərin (ToT) keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Keçirilən təlimlər nəticəsində 60 nəfər iştirakçıdan 40 nəfər təlimçi seçilmişdir. Seçilən təlimçilərə may-oktyabr ayları ərzində 4 seminar təşkil edilmişdir. Seminarlarda təlimçilər “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası” sahəsində biliklərini, habelə pedoqoji təcrübələrini dərinləşdirmişlər.

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA VƏKİLLƏR BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİ ÖYRƏNİRLƏR

2015-04-30

Ədliyyə Akademiyası tərəfindən xarici dövlətlərin ixtisaslaşmış tədris qurumları və hüquqşünasların peşəkar birlikləri ilə əlaqələrə mühüm önəm verilərək tədris prosesində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə, qabaqcıl təlim modellərinin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir.

 

Bu günlərdə Ədliyyə Akademiyası və Vəkillər Kollegiyası tərəfindən ölkəmizdə səfərdə olan Avropa Vəkillər Kollegiyaları və Hüquq Cəmiyyətləri Birliyinin (CCBE) nümayəndələri ilə birgə "Vəkillərin etik davranış qaydaları" mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilib. Seminarda vəkillərin etik davranış məsələləri ilə bağlı müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə diqqət yetirilib, CCBE tərəfindən qəbul olunmuş "Avropada vəkil peşəsinə dair əsas prinsiplər haqqında Xartiya" və "Avropa vəkillərinin davranış Kodeksi"nə dair təqdimatlar dinlənilib, faydalı fikir və təcrübə mübadiləsi aparılıb.