AVROPA İNSAN HÜQUQLARI KONVENSİYASI VƏ AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİSNİN PRESEDENT HÜQUQUNUN AZƏRBAYCANDA TƏTBİQİ