Xəbərlər

YASAMAL RAYON MƏHKƏMƏSİ İLƏ ŞƏKİ MƏHKƏMƏ KOMPLEKSİ ARASINDA VİDEO-KONFRANS VASİTƏSİLƏ MƏHKƏMƏ APARATI İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN “MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINA YÖNƏLMİŞ TƏDBİRLƏR” MÖVZUSUNDA TƏLİM KEÇİRİLİB

2019-03-15

15 mart 2019-cu il tarixində Yasamal Rayon Məhkəməsi ilə Şəki Məhkəmə Kompleksi arasında video-konfrans vasitəsilə təlim keçirilib.

Ümumilikdə 70 nəfər məhkəmə aparatı işçisi üçün video-konfrans vasitəsilə keçirilən təlimdə “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli Qanunu”, “Elektron məhkəmə informasiya sistemindən məhkəmələrdə səmərəli istifadə məsələləri”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları” barədə mövzular üzrə mühazirələr dinləyicilərin diqqətinə çatdırılıb. 

 

BEYNƏLXALQ MİQRASİYA TƏŞKİLATI VƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYASININ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ HAKİMLƏR ÜÇÜN SİLSİLƏ TƏLİMLƏR KEÇİRİLİR

2019-03-14

 Lənkəran və Quba rayonlarında Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Ədliyyə Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə hakimlər və vəkillər üçün “Beynəlxalq miqrasiya hüququ” mövzusunda təlimlər keçirilib.
Ümumilikdə 35 nəfər hakim və vəkilin iştirak ilə keçirilən təlimdə Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi, Ədliyyə Akademiyasının müəllimi və Vəkillər Kollegiyasının üzvlərinin təqdimatları dinlənilib.  

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASINDA PROBASIYA İLƏ BAĞLI MAARİFLƏNDİRİCİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

2019-03-11

Əhalinin hüquqi maarifləndirilməsi, ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin mütəmadi məlumatlandırılması Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən daim diqqətdə saxlanılaraq həyata keçirilən islahatlar və yeniliklər geniş işıqlandırılır, nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri barədə kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə brifinqlər, seminar-müşavirələr, digər maarifləndirici tədbirlər təşkil olunur.

Martın 11-də Ədliyyə Akademiyasında Mətbuat Şurası ilə birgə "Probasiya xidmətinin yaradılması, qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda seminar keçirilib. 

 

HAKİMLƏR ÜÇÜN “PROBASİYA SAHƏSİNDƏ QANUNVERİCİLİYİN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ” MÖVZUSUNDA İXTİSASARTIRMA KURSU KEÇİRİLİB

2019-03-07

Ədliyyə Akademiyasında hakimlər üçün “Probasiya sahəsində qanunvericiliyin tətbiqi məsələləri” mövzusunda ixtisasartırma kursu keçirilib.

16 hakimin iştirak etdiyi təlimdə Ali Məhkəmənin hakimlərinin və Ədliyyə Nazirliyi Probasiya xidmətinin rəis müavininin mühazirələri dinlənilib.

Keçirilmiş kursda probasiya institutunun anlayışı, məqsədi, bu sahədə xarici ölkələrin təcrübəsi, probasiyanın (cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prossesual məcburiyyət tədbirlərinin) tətbiqi əsasları və şərtləri, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası, onun tətbiqi və icrasının təşkili ilə bağlı məsələlər hakimlərin diqqətinə çatdırılıb. 

 

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASI DÖVLƏT QULLUĞUNA QƏBUL ÜZRƏ HAZIRLIQ KURSLARI TƏŞKİL EDİR

2019-03-05

Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası ödənişli əsaslarla dövlət qulluğuna (BA və BB vəzifə qrupları üzrə), ədliyyə və məhkəmə orqanlarına qəbul olunmaq istəyən namizədlər üçün hazırlıq kursları təşkil edir.