TƏDRİS PROQRAMLARI
   

Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının Birgə Proqramı “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun Azərbaycanda tətbiqi” layihəsi üzrə təlim materialları